Styreevaluering

Bilde av brostein-sirkel-mindexStyreevalueringen er utviklet med det formål å øke kvaliteten på styrets arbeid. Den systematiserer og effektiviserer den årlige evalueringen.
Styreevalueringen er en egenevaluering som måler styrets tilfredshet og utilfredshet  med resultatet av eget arbeid. Den måler styrets arbeid med de interne og eksterne forutsetningene for et godt resultat av styrearbeidet. Styreevalueringen synliggjør risko.


Styreevalueringen måler følgende områder
       
Utviklet av ECGE AS Link til www.glasshuset.com