Snøhetta design

Snøhetta Design sier:
Den visuelle identiteten er skapt med en stil og tone som symboliserer tidløshet, troverdighet, vekst og robusthet. Sammen skapte vi konseptet om byggesteiner. Byggesteiner som former, skaper og varer.       

Besøk Snøhetta her Link