Mindex

Mindex er et system for evaluering av ledergrupper.

Mindex kan benyttes av enkeltgrupper eller som strategisk verktøy i større virksomheter. Mindex måler gruppens resultater og hvordan det arbeides med forutsetningene for disse. Mindex kan tilpasses den enkelte virksomhet.
Les mer om metode

Mindex kan leveres i 3 varianter:

  • Rådata
  • Rådata og rapport
  • Rådata, intervjuer og rapport

Å vurdere en ledergruppes kvalitet dreier seg i første rekke om å vurdere resultatene den oppnår. Det dreier det seg videre om å vurdere robustheten til lederskapet. Robusthet avhenger av eventuell risiko knyttet til utøvd ledelse. Robusthet har med hvor uenig man er og hvor mye uenigheten ledelsen tåler. Robusthet har med modenhet å gjøre. Robusthet har med håndtering av risiko å gjøre.

Mindex måler følgende områder