Metode

Bilde av brostein-mindexMindex tilbyr en ny metode for bedre situasjonsforståelse i virksomheter. I stedet for indirekte analyser som personlighetstester og gruppedynamiske tester, går Mindex rett på sak.
Alle vår undersøkelser tar utgangspunkt i en serie utfordrene påstander som den enkelte respondent skal ta stilling til. Dette gir svar på hvilke oppgaver som ivaretas på en god måte, hva synes respondentene er viktig og hvor stor enighet er det blant dem. Undersøkelsene fokuserer de forhold som er avgjørende for å oppnå resultater. Dersom basisverktøyene ikke er dekkende for det virksomheten ønsker å fokusere, tilpasses disse etter oppdragsgivers ønske.

Våre undersøkelser gir svar på de spørsmål virksomheter ønsker og bør stille seg.