Etisk Grensesnitts Indikator

EGI - Etisk Grensesnitts Indikator
- måler den etiske praksis i grensesnittet mellom kjøper og leverandør. Gjennom en serie påstander tar begge parter stilling til hvordan de opplever hverandres praksis innen yrkesetikk.
       


ETI – Etikk - og Troverdighets Indeks
- måler praktisert etikk i virksomheten. Med utgangspunkt i allmenne yrkesetiske områder tilpasses undersøkelsen virksomhetens verdigrunnlag.