MINDeX for ledergrupper

MINDeX er et system for evaluering av ledergrupper. MINDeX kan benyttes av en enkelt ledergruppe eller som strategisk verktøy i større selskaper.

Les mer om MINDeX           

Utviklet i samarbeid med DLA Piper
 

Styreevaluering

Styreevalueringen er utarbeidet med det formål å gjøre styret bedre. Den systematiserer og effektiviserer den årlige egenevalueringen styrer anbefales å gjennomføre.
       
Les mer om styreevaluering 
 

Etikkmåling

Etisk Grensesnitts Indikator (EGI) måler den etiske praksis i grensesnittet mellom kjøper og leverandør.

Les mer om Etisk Grensesnitts Indikator
         Design av Snøhetta design